Marjanpoimijat palkataan työsuhteisiin poimintakaudelle 2024

tiistai 19.03.2024

Viime viikon lopulla Suomen ulkoministeriö ilmoitti, ettei Aasiasta tuleville luonnonmarjanpoimijoille myönnetä turistiviisumeita tulevalle kesälle. Tämä asettaa marjayrityksille uusia haasteita, koska uusi toimintamalli otetaan käyttöön nopealla aikataululla.

Yrityksille viestitettiin vielä loppuvuodesta 2023, että muutokset tulisivat voimaan aikaisintaan kesälle 2025 ja että pohjana muutoksille olisi Työ- ja elinkeinoministeriön tekeillä oleva selvitys, joka valmistuu keväällä 2024. Viranomaisten tempoileva päätöksenteko aiheuttaa yrityksille lisää haasteita jo alati muuttuvassa toimintaympäristössä.

Tulevana kesänä ainoa mahdollisuus saada marjanpoimijoita on palkata heidät suoriin työsuhteisiin. Marjanpoimijat tarvitsevat työluvan. Kausityöviisumi ei ole mahdollinen, koska luonnonmarjanpoimijoita ei ole mainittu kausityöasetuksessa. Työluvat myöntää Maahanmuuttovirasto saatavuusharkintaan perustuen.

Yrityksillä on huoli Maahanmuuttoviraston resurssista käsitellä suuri määrä työlupahakemuksia lyhyellä aikataululla. Aiemmin työluvat on vaadittu vain poimijoiden tukihenkilöstöltä (kokit, mekaanikot, leiripäälliköt). Työlupien käsittelyssä on ollut pitkiä viiveitä, vaikka määrällisesti ne ovat olleet vain n. 10 % poimijoiden määrästä. Työ- ja elinkeinoministeriö on kuitenkin luvannut, että työlupien käsittelyaika on keskimäärin n. kuukausi. Lisäinformaatiota yrityksille annetaan vko 12 aikana.

Marjanpoimijoita jatkossa koskeva maaseutuelinkeinojen työehtosopimus ei ota täysin huomioon luonnonmarjanpoiminnan kaikkia erityispiirteitä. Kiantama toivoo, että ne huomioitaisiin työehtosopimuksessa jo tulevalla kaudella.

Työehtosopimus lisää yritysten hallinnollista taakkaa, mutta tuo toisaalta turvaa poimijoille. Työnantajan kannalta selvyyttä tuo mm. se, että poimijoille tulee koeaika, jonka aikana poimijan soveltuvuus työhön osoitetaan.

Työehtosopimus ei välttämättä takaa poimijalle parempia ansioita nykyjärjestelmään verrattuna. Jos poimijoiden työaika esim. rajoitetaan 40 tuntiin viikossa, on riskinä, että ansiotaso tulee jäämään pienemmäksi kuin se olisi nykyisellä turistiviisumimallilla.

Kiantama toivoo avointa keskustelua toimialalle marjan käyttäjien ja ostajien kesken. Mahdollisesti kohoavien kustannusten tulisi jakaantua koko arvoketjulle.

Maaliskuun lopulla marjayritykset, marjaa käyttävä teollisuus sekä päivittäistavarakaupan edustajat kokoontuvat viranomaisten kanssa yhteiseen tilaisuuteen keskustelemaan luonnonmarja-alan tulevaisuudennäkymistä. Tilaisuuden on kutsunut koolle Arktiset Aromit Ry.

 

Lisätiedot:
vernu.vasunta@kiantama.fi