Vastuullisuus

- Vastuullisesti hyvää luonnosta

Vastuullisuus merkitsee Kiantamalla kokonaisvaltaista toimintatapaa, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kestävä kehitys. Vastuullisuus merkitsee sosiaalista vastuuta, ympäristövastuuta, vastuullista johtamista sekä taloudellista vastuuta. Valmistamme hyvänmakuisia, terveellisiä tuotteita, jotka sisältävät marjaa. Tuotteemme tulevat puhtaasta luonnosta eikä niiden valmistukseen tarvita tuotantopanoksia.

Kiantama Oy:n toimintaa ohjaavat lakisääteisten vaatimusten lisäksi ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta sekä omat vastuullisuustavoitteet ja asiakasvaatimukset.

Toimintatapamme ja jalostusprosessimme ovat luontoa arvostavia ja suurin osa yrityksen käyttämistä raaka-aineista on pohjoisen puhtaasta luonnosta käsin poimittuja kotimaisia metsämarjoja. Vastuullisuuteen kuuluvia kokonaisuuksia ovat ensisijaisesti henkilöstön työhyvinvointi, yrityksen taloudellisen jatkuvuuden varmistaminen, tuoteturvallisuus, ihmisoikeudet, ympäristöasioiden huomioiminen sekä marjanhankintaketjun toiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys. Kiantaman vastuullisuusperiaatteet on julkaistu vastuullisten toimintatapojen Code of Conduct -ohjeessa.

Kiantama huolehtii työntekijöistään tarjoamalla turvallisen työympäristön ja kouluttamalla heitä mm. laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioissa. Työntekijöille tarjotaan etenemis- ja kouluttautumismahdollisuuksia.

Kiantama lupaa olla luotettava ja rehellinen yhteistyökumppani marjanpoimijoille, asiakkaille ja muille sidosryhmille. Kiantama haluaa myös edistää vastuullisuusasioita marja-alalla olemalla aktiivinen yhteistyökumppani ja edelläkävijä. Olemme sitoutuneet Ulkoministeriön sekä Työ- ja elinkeinoministeriön kanssa vuosittain laadittavaan aiesopimukseen ulkomaalaisten marjanpoimijoiden liittyvistä toimintatavoista.

Kiantama toimii paikallisesti Suomussalmella ja Kainuussa aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Esimerkiksi paikkakunnan nuorisourheilua tuetaan säännöllisesti.

Kiantama osallistuu aktiivisesti marjoihin liittyvän tieteen ja tutkimuksen kehittämiseen olemalla mukana marjoja käsittelevissä tutkimushankkeissa. Tavoite on saada uutta tietoa tuotekehityksen tueksi ja marjojen entistä monipuolisempaan hyödyntämiseen.

Kiantama on jäsenenä FiBS ry:ssä (Finnish Business & Society), joka on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Jäsenyyden tavoitteena on verkostoitua sekä kehittää jatkuvasti omaa vastuullisuustoimintaa ja saada yhdistykseltä käytännön työkaluja vastuullisuustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Toteutamme vuosittain riippumattoman osapuolen suorittaman vastuullisuusauditoinnin ISO 26000- standardiin pohjautuen. Auditoinneissa arvioidaan Kiantaman koko toiminta lähtien marjanpoiminnasta ja hankintaketjuista marjan käsittelyyn, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Kiantama on auditoitu myös Sedexin vastuullisuusstandardin SMETA 4 pillars mukaisesti.