Vastuullisuus

- Vastuullisesti hyvää luonnosta

Vastuullisuus merkitsee meillä Kiantamalla kokonaisvaltaista toimintatapaa, jolla varmistetaan toiminnan jatkuvuus ja kestävä kehitys. Haluamme myös edistää vastuullisuusasioita marja-alalla olemalla aktiivinen yhteistyökumppani ja edelläkävijä. 

Vastuullisuustyötämme ohjaavat lakisääteisten vaatimusten lisäksi ISO 26000 -standardin ohjeet yhteiskuntavastuusta sekä omat vastuullisuustavoitteet ja asiakasvaatimukset. Vastuullisuusperiaatteemme arvioidaan säännöllisesti ja ne kommunikoidaan henkilökunnalle ja tavarantoimittajille, jotta kaikkien on mahdollista sitoutua niihin. Meillä vastuullisuuteen kuuluvia kokonaisuuksia ovat mm.

Tuoteturvallisuus

Tuotantoamme ohjaa huolellinen laadunvalvonta ja sertifioitu elintarviketurvallisuuden hallintajärjestelmä BRC, jota ylläpidetään ja kehitetään aktiivisesti. Tuotteista annettavat tiedot ovat ajantasaisia, selkeitä ja luotettavia.

Osallistumme aktiivisesti marjoihin liittyvän tieteen ja tutkimuksen kehittämiseen olemalla mukana marjoja käsittelevissä tutkimushankkeissa. Tavoite on saada uutta tietoa tuotekehityksen tueksi ja marjojen entistä monipuolisempaan hyödyntämiseen.

Marjanhankintaketjun toiminnan eettisyys ja läpinäkyvyys sekä ihmisoikeudet

Lupauksemme on olla luotettava ja rehellinen yhteistyökumppani marjanpoimijoille, asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Olemme sitoutuneet avoimeen ja läpinäkyvään toimintaan ulkomaalaisiin marjanpoimijoihin liittyen. Noudatamme kansallista metsämarjanpoimintaan liittyvää lainsäädäntöä ja kehitämme toimintatapojamme jatkuvasti. Marjanhankintaan liittyvät toimintomme auditoidaan vuosittain ulkopuolisen sertifiointilaitoksen toimesta. Katso video vastuullisesta marjanpoiminnasta täältä.

Ympäristövastuu

Korkealuokkaiset raaka-aineet puhtaasta luonnosta ovat toimintamme ja tuotteidemme perusta. Haluamme myös tulevaisuudessa säilyttää puhtaat metsät ja olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, käyttämällä resursseja tehokkaasti ja pyrkimällä jatkuvaan ympäristöpäästöjen vähentämiseen raaka-aineidemme kasvuympäristön turvaamiseksi ja puhtaana pitämiseksi.

Tärkein raaka-aineemme – puhtaat luonnonmarjat – valmistuvat ilman tuotantopanoksia. Marjojen puhdistus, varastointi ja kuivaaminen tapahtuvat pääosin tehtaallamme Suomussalmella, missä tuotannon päästöjen aiheuttamaa hiilijalanjälkeä on onnistuttu pienentämään lähes 60%!

Lue konkreettisia esimerkkejä ympäristöteoistamme täältä

Henkilöstön työhyvinvointi

Työntekijöistä huolehditaan tarjoamalla turvallinen työympäristö ja kouluttamalla henkilöstöä mm. laatu-, ympäristö-, työterveys- ja turvallisuusasioissa. Myös ulkopuolisia kouluttautumismahdollisuuksia oman osaamisen kehittämiseksi tarjotaan. Henkilöstön työtyytyväisyyttä seurataan vuosittaisilla mittauksilla.

Sosiaalinen vastuu

Kiantama toimii paikallisesti Suomussalmella ja Kainuussa aktiivisena yhteiskunnan jäsenenä. Esimerkiksi paikkakunnan nuorisourheilua tuemme säännöllisesti.

 

 

Toteutamme vuosittain riippumattoman osapuolen suorittaman vastuullisuusauditoinnin ISO 26000- standardiin pohjautuen. Auditoinneissa arvioidaan Kiantaman koko toiminta lähtien marjanpoiminnasta ja hankintaketjuista marjan käsittelyyn, työturvallisuuteen ja ympäristöasioihin. Kiantama on auditoitu myös Sedexin vastuullisuusstandardin SMETA 4 pillars mukaisesti.

Kiantama on jäsenenä FiBS ry:ssä (Finnish Business & Society), joka on Suomen johtava vastuullisen yritystoiminnan verkosto. Jäsenyyden tavoitteena on verkostoitua sekä kehittää jatkuvasti omaa vastuullisuustoimintaa ja saada yhdistykseltä käytännön työkaluja vastuullisuustoimenpiteiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.