Yritys

Kiantama Oy on perustettu vuonna 1973 harjoittamaan metsämarjojen keräilyä, jalostusta ja välitystä elintarviketeollisuudelle. Kiantamalla onkin vahva kokemus monipuolisesta marjojen jalostamisesta. Kiantama Oy on perheyritys, joka toimii Kainuussa, lähellä raaka-ainelähteitään.

Kiantama Oy:n historia

Yrityksen toiminta juontaa juurensa vuoteen 1973, jolloin Valio, suomalaisten maitotilojen omistama meijeri ja ruokatalo, alkoi ostaa ja jalostaa luonnontuotteita Suomussalmen meijerissä Kiantama Oy nimellä. Vuonna 1979 Valio möi yrityksen Armas Kristolle ja Allan Lehdolle. Toimitusjohtajaksi ja vähemmistö osakkaaksi tuli silloin Viljo Potinkara, joka toimi Riihimäellä SOK:n mehutehtaan johtajana. Yrityksen nimi muuttui tuolloin Kiantama Oy:stä Kiantaman Jaloste Oy:ksi.

Koko 80-luku oli yrityksessä voimakasta kehittämisen aikaa. Pakastamokapasiteettiä rakennettiin lisää ja investoitiin mehutiivistyslinjaan. Tuotannon painopistettä siirrettiin voimakkaasti kuluttajatuotteisiin. Mira- ja Marjame-tuotemerkeillä valmistettiin mm. mehuja kuluttajille. Tuotannon laajentamista selvitettiin erilaisiin muihin luonnontuotteisiin kuten koivunmahlaan ja kotimaiseen viljeltyyn ja villiin kalaan. Viennin kehittäminen oli voimakkaasti toiminnan painopisteessä ja Keski-Euroopan lisäksi avattiin markkinoita Japaniin. Vuonna 1986 sekä Lehto että Kristo möivät omistuksensa Viljo Potinkaralle.

Vuonna 1992 Viljo Potinkara möi yrityksen Suonenjoella toimivalle Toripiha Oy:lle. Arne Vasunta, toimi tuolloin Suonenjoen kaupungin elinkeinojohtajana, ollen tuossa roolissa mukana kaupantekoprosessissa. Toripihan omistaja, Jussi Kylmälä, pyysi kaupanteon jälkeen isääni Arnea toimitusjohtajaksi yritykseen. Isäni oli opiskellut nuorena Saksassa ja puhuin näin ollen sujuvasti kieltä. Lisäksi hänellä oli yrittäjätausta ennen virkamiesuralle siirtymistä. Kun vientiasiakkaat olivat pääasiassa Saksassa ja Itävallassa, oli luonnollista, että isäni lähti vetämään yritystä. Tuolloin yrityksen nimi muuttui Kiantaman Jalosteesta takaisin Kiantama Oy:ksi.

Toripiha luopui omistuksesta vuonna 1995, jolloin isäni, minä sekä sisarukseni Ville ja Veera ostimme liiketoiminnan, ja tästä alkoi Kiantama Oy:n tarina meidän perheemme omistuksessa. Isäni jatkoi yritystoiminnan voimakasta kehittämistä edeltäjiensä tavoin. Yritys ja koko marja-ala koki erittäin haastavia aikoja 1990 luvun lopulla, kun liiketoimintaympäristö muuttui EU:hun liittymisen myötä. Yritys kuitenkin selvisi hengissä ja investointejakin pystyttiin tekemään, vaikka resurssit olivat rajalliset.

Vuonna 2001 teimme yrityksessä sukupolvenvaihdoksen, kun isäni siirtyi hallituksen puheenjohtajaksi ja minä otin toimitusjohtajana yrityksen operatiivisen toiminnan vastuulleni. Tässä kohtaa syntyi myös kuluttajabrändimme Biokia, joka sai nimensä 2000-luvun Nokia huumassa. Marjat oli isäni sanoin ”Kainuulaista hightechiä” ja Nokia oli siihen maailman aikaan suomalaista huipputeknologiaa parhaimmillaan. Yrityksen toimintaa laajennettiin ja marjojen kuivaus sekä erilaiset kuivatuotteet otettiin mukaan tuotevalikoimaan. Koko 2000-luku elettiin voimakasta uuteen tuotantoteknologiaan siirtymistä investoimisen myötä. Perusajatuksena oli ja on edelleen, että marjat ja niiden jalostusprosessissa syntyvät sivuvirrat pystytään hyödyntämään 100 %. Tutkimusyhteistyötä eri yliopistojen ja tutkimuslaitosten kanssa vahvistettiin ja koko marjatoimiala oli voimakkaasti mukana marjojen terveysvaikutusten tutkimusten rahoituksessa.

Vienti on ollut alusta asti yrityksen fokuksena, koska olemme ymmärtäneet suomalaisen marjan laadun ja sen merkityksen ihmisen kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille sekä myös suomalaisten markkinoiden rajallisuuden. Olemme halunneet ajatella isosti alusta asti. Nykyään yli puolet yrityksen tuotannosta menee vientiin.

Yritys toimii edelleen lähellä raaka-ainelähteitään, keskellä Kainuun marjametsiä, jossa on pitkät ja yhä elävät perinteet luonnonmarjojen keräämisestä ja monipuolisesta hyödyntämisestä. Yrityksen perusarvo tiivistyykin lauseeseen ”vastuullisesti hyvää luonnosta”. Meidän intohimonamme ovat marjat ja tavoitteenamme on saada ihmiset ympäri maailman syömään enemmän terveellistä luonnonmarjaa.

Vernu Vasunta
toimitusjohtaja

Katso yrityksestämme kertova video
hyväksymällä markkinointievästeet.

Käytämme videoupotuksiin YouTube -videoita, katsomalla videon hyväksyt heidän evästeseurannan.