MARJANPOIMIJOIDEN OLOISSA OTETAAN KEHITYSASKELEITA

torstai 01.02.2024

Tulevaa marjanpoimintakautta odotellessa on hyvä hetki luoda vielä katsaus menneeseen marjakesään, jolloin ulkomaisten marjanpoimijoiden olot olivat tarkassa seurannassa paitsi marjayritysten myös teollisuuden, kaupan ja median toimesta.

Kiantamalle vastuullinen marjanhankinta on perusedellytys yrityksemme toiminnalle. Meille on tärkeää olla luotettava yhteistyökumppani niin ulkomaisille marjanpoimijoille kuin asiakkaillemmekin. Haluamme kehittää marjanpoimijoiden olosuhteita ja koko marja-alan toimintaa entistä läpinäkyvämmäksi.

Kesällä 2023 Kiantama ei suoraan kutsunut ulkomaisia marjanpoimijoita Suomeen, vaan yrityksellemme marjoja keränneet poimijat olivat suomalaisten alihankkijayritysten kutsumia. Poimijoiden oleskelun järjestämisestä ja marjojen maksusta huolehtivat siis nämä yritykset. Omat resurssimme keskitimme toiminnan valvontaan ja kehittämiseen:

  • Yrityksemme edustaja oli paikalla seuraamassa poimijoille Thaimaassa järjestettyjä info- ja koulutustilaisuuksia, jotta saatoimme varmistua siitä, millaista tietoa poimijoille etukäteen annettiin.
  • Teimme 5 kpl tarkastuskäyntejä poimijoiden majoituspaikkoihin satokauden aikana. Lisäksi tarjosimme asiakkaillemme ja yhteistyökumppaneillemme mahdollisuuden tehdä omia auditointejaan. Kauden aikana toteutettiin yksi asiakasauditointi.
  • Perustimme poimijoille helppokäyttöisen viestikanavan, jonka välityksellä heidän oli mahdollista nimettömänä ilmoittaa kokemistaan epäkohdista suoraan Kiantamalle. Yhteydenottoja tuli 28 kpl, kun poimijoita oli kaikkiaan 500 kpl.

Huomioitavaa on, että joka vuosi suurin osa ulkomaisista poimijoista ansaitsee huomattavasti enemmän kuin minimiansion verran. Satokaudella 2023 poimijoiden keskimääräinen bruttoansio oli n. 7 000 €. Valtaosa poimijoista on ollut tyytyväisiä marjanpoimintaan, ansioihinsa ja olosuhteisiin Suomessa ja palaakin Suomeen satokausi toisensa jälkeen.

Näkymiä kauteen 2024

Kiantama on aktiivisesti osallistunut myös alan toimintamallien yleiseen kehittämiseen:

  • Yrityksenä olemme aktiivisesti esittäneet viranomaisille Schengen-viisumin edellyttämän minimipäiväansion nostamista, mikä mahdollistaisi poimijoille paremman ansiotason riippumatta heidän keräämästään marjamäärästä. Näillä näkymin Schengen-viisumin minimipäiväansioon 1.1.2024 tehty korotus 30 eurosta 50 euroon tulee koskemaan myös metsämarjanpoimijoita.
  • Suhtaudumme positiivisesti esitykseen, jonka mukaan poimijat toimisivat jatkossa työsuhteisina työntekijöinä, koska se selkeyttää sekä yritysten että poimijoiden asemaa. Työehtosopimuksessa tulee kuitenkin ottaa huomioon metsämarjanpoiminnan erityispiirteet. Työ- ja elinkeinoministeriö tekee päätöksen jatkosta selvityksensä perusteella.
  • Julkisuudessa on ehdotettu myös employer pays principle -käytäntöä (EPP), jossa kutsujayritys osallistuu matkakulujen kattamiseen. Tässä tapauksessa marjalakia pitäisi muuttaa niin, että poimija olisi velvollinen myymään poimimansa marjat kutsujayritykselle.

Koska osassa uudistuksia kyse on aikaa vaativista lainsäädännöllisistä muutoksista, uusia käytäntöjä noudatetaan aikaisintaan 2025.

Muutoksia on varmuudella tulossa jo tulevalle poimintakaudelle. Nämä täsmentyvät kevään mittaan. Olemme mukana lisäämässä marjayritysten, viranomaisten, teollisuuden ja kaupan toimijoiden vuoropuhelua ja yhteisiä toimia alan kehittämiseksi. Yhteinen tilaisuus järjestetään Maa- ja metsätalousministeriössä 26.2.

On tärkeää varmistaa, että yksikään poimijoista ei koe joutuneensa riistetyksi tai harhaanjohdetuksi, ja että tulijoilla on oikea käsitys työoloista ja työn luonteesta jo ennen Suomeen tuloa. Marjanpoimijoita tarvitaan jatkossakin, ja marjayritysten ja viranomaisten hyvällä yhteistyöllä varmistetaan, että asiat kehittyvät parempaan suuntaan.