Ympäristövastuu

Korkealuokkaiset raaka-aineet puhtaasta luonnosta ovat toimintamme ja tuotteidemme perusta. Haluamme myös tulevaisuudessa säilyttää puhtaat metsät ja olemme sitoutuneet ympäristönsuojeluun ehkäisemällä ympäristön pilaantumista, käyttämällä resursseja tehokkaasti ja pyrkimällä jatkuvaan ympäristöpäästöjen vähentämiseen raaka-aineidemme kasvuympäristön turvaamiseksi ja puhtaana pitämiseksi.

Tärkein raaka-aineemme – puhtaat luonnonmarjat – valmistuvat ilman tuotantopanoksia. Marjojen puhdistus, varastointi ja kuivaaminen tapahtuvat pääosin tehtaallamme Suomussalmella, missä  pyrimme vähentämään ympäristökuormitustamme mm. seuraavilla toimenpiteillä:

Veden käyttö
 • Tuotantoprosessissa syntyvää lämmintä vettä hyödynnetään laitteiden ja tilojen pesussa.
 • Prosessissa syntyvä puhdas, mutta ei juotavaksi soveltuva vesi johdetaan ELY-keskuksen ja Suomussalmen kunnan luvalla luontoon, jolloin se ei rasita kunnallista jätevedenpuhdistamoa. Samoin kaikki sadevedet ohjataan luontoon.
 • Henkilökuntaa on koulutettu veden säästämiseen pesutilanteissa. Pidämme myös pesuainevahvuudet mahdollisimman matalina ja päivittäiset pesut teemme pelkällä vedellä.
Energian käyttö
 • Sähkön olemme vaihtaneet vesivoimalla tuotettuun vihreään sähköön.
 • Lämmitykseen ja energian tuottoon käytettävän öljyn korvaamiseen uusiutuvilla energiamuodoilla etsitään parhaillaan ratkaisua.
 • Pakastevarastojen ja tuotantolaitteiden käytöstä syntyvä hukkalämpö hyödynnetään veden ja sisäilman lämmitykseen.
 • Pakastevaraston tumma kattomateriaali vaihdetaan valkoiseen, auringon säteilyä heijastavaan materiaaliin, jolloin pakastevaraston jäähdytykseen tarvittavan energian määrä vähenee.
 • Runsaasti tilaa vievät tuotannon tarveaineet varastoidaan ulkona, joten niiden varastointiin ei kulu energiaa.
 • Uusien laitteiden ja kiinteistöjen investoinneissa sekä nykyisten laitteiden ja kiinteistöjen kunnossapidossa suosimme energiaa ja raaka-aineita säästäviä ratkaisuja.
 • Yrityksen käytössä olevat autot vaihdamme asteittain sähkö- tai hybridimalleihin.
Tuotantoprosessi
 • Kaatopaikalle päätyvän jätteen määrää pyritään minimoimaan sisäisillä jätelajitteluohjeilla.
 • Marjojen puhdistuksesta syntyvän biojätteen määrän vähentämistä tavoitellaan poimijoiden tehokkaammalla koulutuksella.
 • Hyödynnämme raaka-aineemme tehokkaasti. Esimerkiksi mehun puristuksesta jäävät marjan osat yleensä kuivataan, ja marjan siemenet myydään edelleen öljyn uuttoon erikoistuneelle yritykselle.
 • Henkilöstöä koulutetaan ympäristöasioissa ja kannustetaan ympäristöä säästävien aloitteiden tekoon.
Materiaalihankinnat ja kuljetukset
 • Tuotteet pakataan kierrätettäviin pakkausmateriaaleihin. Pakkausmateriaalivalinnoissa huomioidaan kuitenkin, että elintarvikepakkauksen tärkein tehtävä on pitää tuote kunnossa ja käyttökelpoisena, jotta vältetään turhaa hävikkiä.
 • Pakkausmateriaalit tulevat suomalaisilta valmistajilta, mikä takaa lyhyemmät kuljetusmatkat,  ja samalla tuetaan työpaikkojen säilymistä Suomessa.
 • Kuljetuksissa suositaan ympäristösertifioituja kuljetuspalveluita. Kuljetukset pyritään suunnittelemaan siten, että matkat ovat mahdollisimman lyhyitä ja kuormat täysiä.
 • Hankinnoissa suositaan ympäristöystävällisiä palveluita ja tuotteita, joiden materiaalit ovat mahdollisimman hyvin kierrätettäviä.
 • Kannustamme toimittajia ja alihankkijoita ympäristöystävällisen toiminnan jatkuvaan parantamiseen. Toimittajien ja alihankkijoiden tulee sitoutua yrityksemme toimittajaohjesääntöön, jossa käsitellään myös ympäristöasioita.
 • Marjanpoiminnan aiheuttamia ympäristöhaittoja ennaltaehkäistään kouluttamalla poimijoita varvustoa säästävään poimintatapaan ja roskaamattomuuteen. Poimijoiden tulee noudattaa jokamiehenoikeuksiin liittyviä sääntöjä ja ohjeita.

 

Selvitimme tuotantolaitoksemme hiilijalanjäljen vuodelta 2021 yhdessä Luonnonvarakeskuksen (LUKE) asiantuntijoiden kanssa. Hiilijalanjälkemme koko oli n. 909,5 tonnia, mikä vastaa n. 90 keskivertosuomalaisen yhteenlaskettua hiilijalanjälkeä. Päästömme muodostuivat lähes yksinomaan sähköstä ja polttoöljystä, joita tarvitaan tuotannon pyörittämiseen, marjojen jäähdyttämiseen ja pakastevarastointiin. Näin siis 2021. Vuoden 2022 alusta siirryimme käyttämään vesivoimalla tuotettua vihreää sähköä, mikä jatkossa pienentää hiilijalanjälkeämme lähes 60%!

Ympäristökuormituksesta on mahdotonta päästä täysin eroon, mutta uusien ratkaisujen kehittäminen onkin olennainen osa tuotantomme ympäristövastuuta. Sivuvirtojen hyödyntämisessä, esim. marjojen lehtien ja kuorien osalta meillä on vielä kehittämispotentiaalia.

Seuraamme ympäristöpolitiikkaamme liittyviä tavoitteita vuosittain, ja kehitämme toimintaa niiden perusteella ympäristönsuojelun tason jatkuvaksi parantamiseksi.